Privacy verklaring

Caroline Vos, Training Advies Interim kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Caroline Vos, Training Advies Interim, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Caroline Vos, Training Advies Interim verstrekt. Caroline Vos, Training Advies Interim kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Caroline Vos, Training Advies Interim GEGEVENS NODIG HEEFT

Caroline Vos, Training Advies Interim verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Caroline Vos, Training Advies Interim uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

HOE LANG Caroline Vos, Training Advies Interim GEGEVENS BEWAART

Caroline Vos, Training Advies Interim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Caroline Vos, Training Advies Interim verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke Verplichting.

POSTNL – DHL – UPS

Caroline Vos, Training Advies Interim maakt gebruik van bezorgdiensten om brieven en pakketten aan te leveren bij u of derden. Hiervoor kunnen uw gegevens worden verstrekt aan bovengenoemde bezorgdiensten. Iedere verstrekking van deze gegevens is éénmalig. Lees het privacybeleid van PostNL, van DHL en van UPS voor meer informatie.

WEBSITENAZORG

Caroline Vos, Training Advies Interim maakt gebruik van de onderhoud- en beveiligingsdiensten van WebsiteNazorg. Daarbij heeft WebsiteNazorg toegang tot de persoonsgegevens. WebstiteNazorg verstrekt deze gegevens niet aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carolinevos.nl. Caroline Vos, Training Advies Interim zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BACKUPS

Caroline Vos, Training Advies Interim maakt gebruik van geautomatiseerde back- ups van haar online systemen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van persoonsgegevens, overgebracht naar en door WebsiteNazorg opgeslagen op servers in Nederland. Lees het privacybeleid van WebsiteNazorg voor meer informatie.

BEVEILIGEN

Caroline Vos, Training Advies Interim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Caroline Vos, Training Advies Interim maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op de website van Caroline Vos, Training Advies Interim zijn passieve en actieve beveiligingsmaatregelen van toepassing om de integriteit van de website te bewaken. Caroline Vos, Training Advies Interim draagt zorg dat alle online en offline systemen voorzien zijn van adequate beveiliging en van software updates om deze beveiliging te ondersteunen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Caroline Vos, Training Advies Interim verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Caroline Vos, Training Advies Interim op via info@carolinevos.nl of de Autoriteit Persoonsgegevens. Domein www.carolinevos.nl is een website van Caroline Vos, Training Advies Interim.

Caroline Vos, Training Advies Interim is als volgt te bereiken:

Postadres: Bellefleurstraat 12, 6515 BJ Nijmegen
Vestigingsadres: Bellefleurstraat 12, 6515 BJ Nijmegen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK  09175563
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): Caroline Vos
Telefoon: 06 17318959
E-mailadres: info@carolinevos.nl