Trainingen en Workshops

Voor alle trainingen en workshops geldt dat ik niet “uit de klapper” train, maar in het hier en nu met wat de persoon en of de organisatie nodig heeft. Maatwerk is mijn devies.

Leiderschap

Leiderschap; dat begint bij jezelf kennen, weten waar je voor staat en waar je naar toe wilt. Het vraagt om lef, regie nemen, keuzes maken, talent laten groeien bij jezelf en bij de ander. Leiderschap is persoonlijk leiderschap. Dat zit in elke functie.

Ben je startend in een verantwoordelijke functie dan zijn vaardigheden en handvatten nodig om je rol goed te kunnen vervullen. Als directeur bestuurder kan het soms eenzaam zijn. In beide situaties kan een training of een sparringsessie een uitkomst bieden.

In de leiderschapstrainingen is er onder andere aandacht voor persoonlijke ontwikkelingen, waarden, situationeel leiderschap en omgaan met weerstand. Daarnaast is er altijd aandacht voor het nu, wat jij of professionals nodig hebben.

Organisatieontwikkeling

Een organisatie wordt gemaakt en zijn de mensen. Continue in beweging, nooit stil staan. Passend bij de vier weerseizoenen doorloopt een organisatie deze ook. Weten in welke fase je zit en wat dit vraagt en betekent voor de mensen die erin en ermee werken is een must. Meebewegen met de seizoenen en er oprecht aandacht voor hebben is een groot goed en levert succesvolle organisaties op.

Visie, strategie, structuren, processen en systemen hand en hand met de mensen, de cultuur van de organisatie. Allen zijn belangrijk. De vier seizoenen zijn voor mij de fundering in mijn trainingen met aandacht voor de mens.

Teamontwikkeling

Zelfsturende teams, taakvolwassenteams, verantwoordelijkheden laag…. Veel organisaties beginnen met het uitspreken van het doel. “Onze teams gaan zelfsturend werken”. Hoe dan? Is dan mijn vraag. Een team laten samenwerken vraagt om elkaar door en door te kennen, vraagt om elkaar aan te durven spreken, vraagt om elkaars verschillen als één grote krachtbron te zien. Gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de doelen en resultaten. Met energie en plezier in dat wat je doet.

Dat is zo gemakkelijk nog niet. Een team is niet meteen een team, laat staan zelfsturend of resultaatverantwoordelijkheid. Dat vraagt, net zoals bij een teamsport, om trainen en oefenen en herhalen. Steeds een beetje beter worden, het leuker gaan vinden.

Conflicthantering/Deep Democracy

Beslissingen nemen en ernaar handelen. Merendeel van de tijd draait het hierom in organisaties. Besluiten nemen is niet altijd even effectief en levert nog wel eens een zucht op. Of een stilzwijgend ja, maar nee denkend in het hoofd. Saboteren…

Wat als het in een team of tussen teams botst omdat ze het niet eens zijn met de genomen besluiten of er gevoeld wordt dat er iets niet klopt in de samenwerking, dat het zo niet langer kan doorgaan….

Ik werk met met de Lewis Methode van Deep Democracy. Ontwikkeld door Myrna Lewis in het bedrijfsleven van post-apartheid Zuid-Afrika. Deep Democracy is een zienswijze waarbij ik de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maak. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen.